TEST OSOBOWOŚCI NPA
   
Zamieszczony poniżej test składający się z 50 pytań służy pomocą w ocenie Twojego typu osobowości NPA. Trzy genetycznie zdeterminowane typy charakteru to: cecha sangwiniczna lub narcyzm (N), perfekcjonizm (P) i agresja (A).  
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, poniżej wyświetlą się tabele.
Natychmiastowe wyniki!
Wszystkie odpowiedzi na pytania są w skali od 0 do 4, według wzoru:
4  =  “Zgadzam się” lub PRAWDA lub Tak!
3  =  “W pewnym sensie się zgadzam”
2  =  Neutralnie
1  =  “W pewnym sensie się nie zgadzam”
0  =  “Nie zgadzam się” lub FAŁSZ lub Nie!
Sugestia: Daj sobie trochę czasu na zastanowienie zanim odpowiesz.  Wyobraź sobie opisywane sytuacje.  Myśl o sobie raczej niż o teście.  Spróbuj wyobrazić sobie siebie takim, jakim widzą Cię inni.  Przeczytaj wszystkie pytania z listy zanim rozpoczniesz test.  
Uwaga: Pytania dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet.  W celu uproszczenia, niektóre zwroty podane są w rodzaju męskim.  
1. Gdy odnosisz sukces, czy chciałbyś pławić się w blasku uznania publicznego?
 
     
2. Czy jesteś typem “silnym, ale cichym,” który rzadko się uśmiecha i potrafi wymusić kapitulację innych gasząc ich wzrokiem?
 
     
3. Czy to Ty: rozmowny, niecierpliwy, bardzo seksowny, często śmiejący i uśmiechający się, o ostrej, bez zbędnych skrupułów osobowości?  
 
     
4. Jeśli zadanie musi być wykonane, czy prawdopodobnie zepchniesz ludzi na bok, a pytania zadawać będziesz później?
 
     
5. Czy niewielki stres powoduje u Ciebie drżący głos lub niepewność w wypowiedzi?
 
     
6. Czy będąc na cichym przyjęciu powitałbyś nowoprzybyłego gościa krzepkim okrzykiem niosącym się przez cały pokój?
 
     
7. Czy to Ty: spokojny, przyjazny, dokładny, w największym stopniu zorganizowany, wyniosły, ładny uśmiech, staranny charakter pisma, silny i uparty?
 
     
8. Czy Twój śmiech uderza w dość piskliwy, histeryczny ton?
     
9. Czy masz tendencję do podejrzliwości i konfrontacji raczej niż akceptacji motywów działania i postępowania innych ludzi?
 
     
10. W emocjonalnej, wzruszającej sytuacji, czy nie okazałbyś współczucia “płaczącym” wokół Ciebie “mięczakom” i skierowałbyś się do wyjścia?
 
     
11. Czy w szkole byłeś sumiennym, introspektywnym uczniem, który niechętnie zabierał głos w klasie i “umierał tysiąc razy” oczekując wyrwania do odpowiedzi?
 
     
12. Czy w swobodnych sytuacjach towarzyskich używasz głośnego, starannie kontrolowanego głosu i utrzymujesz intensywny kontakt wzrokowy?  
 
     
13. Czy przyciągają Cię zajęcia o wolnym tempie pracy, wymagające wytężonej uwagi na szczegóły?
 
     
14. Czy w szkole lub na uczelni przyciągałyby Cię cheerleading, śpiew, teatr lub taniec?
 
     
15. Czy na scenie byłbyś naturalnym czarnym charakterem: chłodny, kalkulujący, podejrzliwy, mściwy, o srogiej, pozbawionej koloru twarzy, i ze sztyletem pod ręką?
 
     
16. Czy mógłbyś potencjalnie być dobrze zorganizowanym, dynamicznym mówcą, który nigdy nie czytałby przed słuchaczami wcześniej przygotowanego tekstu z kartki? 
 
     
17. Czy można by Cię opisać jako człowieka nadpobudliwego, niemożliwego do zawstydzenia, którego pociąga dobre jedzenie, seks, podróże i emocje?
 
     
18. Czy możliwie wszedłbyś w konflikt z prawem z powodu chęci zemsty, walki, lub przemocy?
 
     
19. Gdy ktoś Cię “krzywdzi,” czy zwykle “rewanżujesz się po cichu” raczej niż otwarcie?  
 
     
20. Czy czasami “wycofujesz się do własnego świata,” ogarnia Cię depresja i myślisz, że mógłbyś pędzić żywot pustelnika?
 
     
21. Czy na zdjęciach Ty i przynajmniej jeden z członków Twojej rodziny macie szeroki, charyzmatyczny uśmiech?  
 
     
22. Czy mógłby to być Ty: głośny, nieopanowany, nieuśmiechnięty, cera bez koloru, z tendencją do zastraszania (bully) innych, nieskupiony, niesforny, prawdziwe bydlę? 
 
     
23. Czy jesteś dobrym człowiekiem, którego łatwo wykorzystać lub zastraszyć w pracy lub w relacjach uczuciowych? 
 
     
24. Czy to Ty: towarzyski(a), ale nieseksowny(a), o raczej głośnej tonacji głosu, konwencjonalnym stylu życia, macierzyńska lub ojcowski, dynamiczny(a), o menedżerskim podejściu do życia, taki, z którym lepiej nie zaczynać?
 
     
25. Czy te pojęcia stosują się do Ciebie: ekstrawertyczny, nieagresywny, nieskupiony, ciepły, próżny, seksowny, niekonwencjonalny: typ pluszowego misia lub lalki-bobasa?
 
     
26. Czy podekscytowanie łatwo nadaje Twemu głosowi przeszywający (w przypadku mężczyzn) lub piskliwy (w przypadku kobiet) ton?
 
     
27. Czy w momencie rozdzierającej wściekłości krew ucieka Ci z twarzy, nadając Ci przerażający, złowrogi wygląd? 
 
     
28. Czy inni mówią o Tobie, ku Twojemu zdenerwowaniu, że masz “gen czystości” lub że jesteś “obsesyjno-kompulsywny”?
 
     
29. Czy raczej powoli dajesz się wciągać w relacje intymne lub związki natury seksualnej?
 
     
30. Czy to mógłby być Ty: z rezerwą, dobrze zorganizowany, wyniosły, z tendencją do sarkazmu lub cynizmu, grymas zamiast pełnego uśmiechu, zwinięta sprężyna gotowa rzucić się na kogoś? 
 
     
31. Czy odczuwasz ekstremalne zdenerwowanie przed wystąpieniem publicznym, nawet w sytuacjach łagodnych?
 
     
32. Czy jesteś ekstrawertykiem, osobą aktywną w ogóle niezainteresowaną spotkaniami towarzyskimi czy przyjaznymi ludźmi?  
 
     
33. Czy brak porządku, schludności czy czystości wytrąca Cię z równowagi bardziej, niż ma to miejsce w przypadku większości ludzi?
 
     
34. Czy gdy jesteś na coś zły, można by Cie opisać jako ze łzami w oczach, histeryczny i gotowy do napaści z wysuniętymi pazurami?
 
     
35. Czy gdyby ktoś powolnie wykonywał jakąś czynność, Ty interweniowałbyś i mocnym głosem rzekłbyś: ”Daj, pomogę Ci z tym!?”
 
     
36. Czy zdarza Ci się na przyjęciu zagalopować opowiadając innym o swoich zainteresowaniach i wiedzy? 
 
     
37. Czy zwykle brak Ci zaufania we własne siły, czy odczuwasz napięcie bez przyczyny lub poczucie niższości?
 
     
38. Czy czułbyś się dobrze w wyimaginowanej roli surowego rzymskiego cesarza o srogiej, bladej twarzy, zdolnego do surowych wyroków?
 
     
39. Czy możesz sobie wyobrazić siebie jako prezentera wiadomości telewizyjnych: lubianego, nieco apodyktycznego, z powściągliwym uśmiechem, bardzo zorganizowanego, bardzo skupionego z przeszywającym, silnym głosem: ze wszech miar dynamiczna osobowość.
 
     
40. Czy kolorowe ozdoby, np. eleganckie ubrania, pierścionki/sygnety czy akcesoria ze złota przychodzą Ci naturalnie?
 
     
41. Czy jesteś nieśmiały w towarzystwie, np. w małych grupach, na przyjęciach, na uroczystych obiadach?
 
     
42. Gdyby ktoś przypadkowo dotknął Cię ręką, czy prawdopodobnie odpowiedziałbyś mu natychmiastowym uderzeniem w twarz? 
 
     
43. Czy jesteś skłonny do nawiązywania wielu przelotnych romansów , w których traktujesz swojego słabszego partnera dość okrutnie?
 
     
44. Czy jesteś raczej powolny i z silnym uporem dążysz do prawidłowego wykonania zadania? 
 
     
45. Czy jesteś (potencjalnie) dobrym liderem ze względu na swój dynamiczny styl, talenty organizacyjne i swobodę w sytuacjach towarzyskich?
 
     
46. Czy omijasz szerokim łukiem wywołujące napięcie konfrontacje z ludźmi?
     
47. Czy Twój humor jest powściągliwy, cięty i sarkastyczny raczej niż swobodny i lekki?
 
     
48. Czy jesteś bardziej od innych nadpobudliwym i prowokującym seksualnie, wampirem w swoich marzeniach? 
 
     
49. Czy w towarzystwie łatwo znajdujesz się w sytuacjach muzycznych, teatralnych, czy komicznych? 
 
     
50. Czy w sportach i grach masz skłonność do wplątywania się w bójki, w których chcesz zranić, jeśli nie zabić, swego przeciwnika?
 
     
Wybierając “Zgadzam się” potwierdzam, że: (1) test ten jest wyłącznie dla mojego osobistego użytku; (2) informacja w nim zawarta może lub nie stosować się do mojego życia osobistego, oraz (3) teoria NPA zawiera materiały chronione prawami autorskimi.
-- -- Ważne: Prosimy upewnić się, że wszystkie pytania posiadają odpowiedzi przed naciśnięciem “Zgadzam się.”  
 
Wykres słupkowy przedstawia względne prawdopodobieństwo posiadania przez Ciebie cech N, P i A. Poniższy wykres przedstawia w skali względnej Twoje trendy w kierunku zachowań N, NP, NA, NPA, PA i A.  
[No canvas support]
• Koncentracja • Agresja
    wynik F wynik A  
0-20 = niski: wymowny, wylewny, impulsywny 0-30 = nieobecny, bardzo niski
20-70 = umiarkowany: refleksyjny, praktyczny 30-50 = niski, stłumiony
70-100 = wysoki: skł. do kontemplacji, analityczny 50-70 = umiarkowany do wysokiego
70-100 = wysoka asertywność lub jawna agresja w typie A lub NA
• Temperament  • Sangwiniczność / Narcyzm
[No canvas support]
  wynik T wynik N  
0-10 = bardzo niski: skryty 0-30 = nieobecny lub modulowany przez agresję
10-20 = niski: powściągliwy 30-40 = strefa przejściowa
20-35 = umiarkowany 40-60 = zmienne zachowania narcystyczne
35-60 = wysoki: reaktywny 60-85 = wysokie prawdopodobieństwo cechy N 
60-100 = wysoki: labilny 85-100 = wysoka towarzyskość lub jawny narcyzm w typie N lub NA
• Uległości, napięcie,  • Spójność odpowiedzi 
  depresja   na pytania
    wynik S wynik R  
0-30 = niski 0-50 = przypadkowa lub wyjątkowa odpowiedź
30-60 = umiarkowany 50-65 = strefa przejściowa
60-100 = wysoki 65-100 = odpowiedź spójna
praw. x100
• Ekstrawersja • Spójność statystyczna 
    N NP NA NPA PA A S   wynik E wynik C  
0-30 = niski, introwertyk 0-65 = niska spójność
30-70 = umiarkowany 65-75 = umiarkowana
70-100 = wysoki, ekstrawertyk 75-100 = spójne rezultaty między metodami
 
Wynik S jest miarą napięcia, depresji lub uległości w relacjach międzyludzkich w skali od 0 do 100. Wynik większy niż 20-30 wskazuje, że cecha N lub A, lub obydwie, są tylko częściowo wyrażone. Test ten nie bada wielu możliwych przyczyn wysokiego wyniku S. Najczęstszą jego przyczyną jest stłumiona agresja (typy "pasywne agresywne") lub stłumiony narcyzm (osobowości z pogranicza sangwiniczne). W przypadku osób po konsultacjach ze specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego, częstymi przyczynami mogą być depresja lub zaburzenia dwubiegunowe. Wynik T jest miarą temperamentu, również w skali od 0 do 100. Osoby o niskim temperamencie są zwykle powściągliwe lub skryte. Osoby z wysokim temperamentem są zwykle wysoce reaktywne lub wybuchowe. Wynik F jest miarą stopnia zorganizowania osobowości danej jednostki, znów w skali od 0 do 100. Osoby zorganizowane z tendencjami analitycznymi będą miały raczej wysoki wynik w tej skali, podczas gdy osoby mniej skupione, bardziej wylewne lub praktycznie nastawione do życia, będą miały tendencję do niższych wyników.  
 
 
 
Aby przesłać nam swój test,
Opcjonalne?  Czy posiadasz którekolwiek z niżej wymienionych stanów:
proszę nacisnąć PRZEŚLIJ poniżej.
Płeć 
Dziękujemy!
Twój wiek 
Komentarz? 
(Czy uważasz, że test był wierny rzeczywistości?)  
Teoria NPA © 1982, 2015 A. Benis, dr nauk ścisł. i med. | Wersja NAPPA 9,51