Test osobowości NPA
internetowy

(NPA personality test)

Typologia osobowości oparta na genetyce Mendla

© A. Benis, dr nauk ścisł. i med.

Aby przystąpić do
testu kliknij poniżej:

test NPA ]  

przykładowy test ]

Pytanie (P): Co to jest test osobowości NPA?

Odpowiedź (O): Jest to test online składający się z 50 pytań, przeprowadzany w celu określenia profilu NPA danej osoby. W wyniku testu otrzymuje się typ charakteru danego człowieka w typologii NPA, jak również znamiona sygnalizujące jego uległość (S), temperament (T) i koncentrację (F). Test ten również daje wyniki w kierunku narcyzmu (N), agresji (A), esktrawersji (E), spójności odpowiedzi (R) oraz spójności statystycznej (C).

P: Jakie wyróżnia się cechy NPA?

O: Trzy wyróżniane cechy to: cecha sangwiniczna lub narcyzm (N), perfekcjonizm (P) i agresja (A).

P: Jakie wyróżnia się typy charakteru NPA?

O: Wyróżniane typy charakteru to: 1) dominujący, 2) pasywny agresywny, i 3) typy pograniczne:

Uwaga: Typy sangwiniczne mogą być narcystyczne. 

Typy dominujące:

N   Sangwiniczny
NP   Sangwiniczno-perfekcjonistyczny
NA   Sangwiniczno-agresywny
NPA   Sangwiniczno-perfekcjonistyczno-agresywny
PA   Perfekcjonistyczno-agresywny 
A   Agresywny

Typy pasywne agresywne:

NA–  NA=   Sangwiniczny
NPA–  NPA=   Sangwiniczno-perfekcjonistyczny
PA–  PA=   Perfekcjonistyczny
A–  A=   Nieperfekcjonistyczny

Typy pograniczne:

N–  N=   Sangwiniczny 
N–P  N=P   Sangwiniczno-perfekcjonistyczny

P: Czy typy pasywne agresywne nie posiadają cechy agresji?

O: W przypadku typów pasywnych agresywnych cecha agresji jest częściowo stłumiona.  

Powyższe typy pasywne agresywne dzielą się na:

1. Uległe (oznaczone A=)
2. Nieuległe (oznaczone przez A–)

Typy “nieuległe” mogą przejawiać zachowania agresywne i uległe w zależności od zmiennych okoliczności. Typy “uległe” zwykle są stroną zależną w interakcjach międzyludzkich i rzadko znajdują się w stanie aktywnej agresji.

P: Czy są jeszcze inne kategorie typu charakteru w teorii NPA?

O: Tak. Są jeszcze “typy zrezygnowane,” u których cecha agresji w osobnikach dojrzałych jest stłumiona. Niniejszy test nie ma na celu identyfikacji takich osób, które są stosunkowo rzadko spotykane.

​P: Czy mogę użyć testu aby dowiedzieć się czegoś o osobowości innej osoby, na przykład znajomego?

O: Tak. Jeśli zna się kogoś bardzo dobrze, można dowiedzieć się o jego/jej typie charakteru poprzez poddanie się testowi “zamiast nich”, tj. po wybraniu odpowiedzi takich, jakie oni by wybrali. W przypadku przesyłania takiego testu, prosimy o odnotowanie tego faktu w sekcji na komentarz (na przykład: “test zastępczy: w imieniu byłego partnera”).

P: Gdzie mogę przeczytać więcej na temat typów charakterów NPA?

O: Karykatury typów charakteru zaczerpnięte z naszej książki podane są na stronie internetowej (po angielsku). Opisy te celowo znacznie wyolbrzymiają poszczególne cechy i słabości różnych typów i nie należy brać ich dosłownie.

Żaden krótki test tego typu nie może pretendować do roli kategorycznej analizy typu charakteru. Nie mniej jednak powinien on zasygnalizować Ci typ genetyczny leżący u podstaw Twojej osobowości.

P: Czy mogę zadać pytanie?

O: Zapraszamy Cię do umieszczenia swego pytania lub komentarza na naszej Tablicy ogłoszeń (forum). Nie wymagamy rejestracji ani hasła i oczywiście możesz pozostać całkowicie anonimowy. Posty możesz przesyłać po angielsku lub w swoim rodzimym języku.  

Ważna uwaga i zastrzeżenie:
Materiał tu zawarty prezentowany jest wyłącznie dla celów informacyjnych. Diagnoza i leczenie zaburzeń zachowań nie powinny odbywać się bez osobistego zaangażowania w nie uprawnionego specjalisty.

Na zdjęciu u góry tej strony: Marilyn Monroe, N / Benjamin Netanyahu, PA / Maria Callas, NA  / Abraham Lincoln, NP / Władimir Putin, A / Michaił Gorbaczow, NPA  / Karol, książę Walii, NPA- / Jane Fonda, NA-.

© A.M. Benis, Sc.D., M.D., 2018